Personlig träning

Globalt Qigong-event

Performance coaching

Vår historia

HTA, Health & Training Academy AB, startades 2002 av Lise-Lott och Patrik Ljung. Deras mål var att skapa ett av Sveriges modernaste träningscenter och att på professionell basis – genom att bidra till en effektivare träning – inspirera och hjälpa människor till en sundare livsstil. De första åren hyrde Lise-Lott och Patrik in sig på olika träningsanläggningar i Malmö. De arbetade som personliga tränare och föreläsare åt både privatpersoner och företag och drog bland annat igång ett mycket uppskattat friskvårdsprojekt bland gymnasielärare. År 2009 flyttade HTA in på Kockum Fritid. De började med olika former av gruppträning och såg verksamheten växa i rask takt. Ett år senare tog Lise-Lott och Patrik över ansvaret för gymmet på Kockum Fritid, där gym och gruppträning inom loppet av tre år växte från 1400 till 3200 medlemmar. En utveckling som talar för sig själv. Idag jobbar ett trettiotal instruktörer med allt från gym och personlig träning, till olika former av gruppträning.

"Health & Training Academy vill bidra till en sundare vardag för alla människor, vi har kunskapen för att hjälpa dig"