Företagsträning

Företagsträning

Välmående medarbetare är Välpresterande medarbetare

Vi besöker ofta företag som vill öka välmåendet för sina medarbetare. Genom regelbundna besök med exempelvis Qigong eller Yogapass reduceras stress på arbetsplatsen avsevärt. Ofta är den fysiska effekten för deltagarna omedelbar. De upplever ett högre välmående och en ökad mobilitet. Stela axlar släpper, nacken återfår sin rörlighet och höfter slutar att värka. Självklart ökar både produktivitet och arbetsglädje när kroppen svarar an och sinnet blir lugnare.

I dag när många medarbetare arbetar delar av veckan på distans kan vi även erbjuda företagsträning online. Tryggheten i det egna hemmet kan vara en faktor som får även den ovana träningsutövaren att våga prova. Ett online-upplägg kan också vara ett komplement de fysiska träffarna.

Nedan följer exempel på framgångsrika upplägg. Vi kan också modifiera paketen för att möta era specifika behov.

  • *
  • *
  • *