Företagsträning

Företagsträning

Välmående medarbetare är Välpresterande medarbetare

Vi besöker ofta företag som vill öka välmåendet för sina medarbetare. Genom regelbundna besök med exempelvis Qigong eller Yogapass reduceras stress på arbetsplatsen avsevärt. Ofta är den fysiska effekten för deltagarna omedelbar. De upplever ett högre välmående och en ökad mobilitet. Stela axlar släpper, nacken återfår sin rörlighet och höfter slutar att värka. Självklart ökar både produktivitet och arbetsglädje när kroppen svarar an och sinnet blir lugnare.

I dag när många medarbetare arbetar delar av veckan på distans kan vi även erbjuda företagsträning online. Tryggheten i det egna hemmet kan vara en faktor som får även den ovana träningsutövaren att våga prova. Ett online-upplägg kan också vara ett komplement de fysiska träffarna.

Nedan följer exempel på framgångsrika upplägg. Vi kan också modifiera paketen för att möta era specifika behov.

Yoga på arbetsplatsen

Vi kommer ut och håller yoga i era lokaler. Yogan har många grenar varav en del är mer fysiskt krävande och andra mjukare. Yogans har sitt ursprung ifrån Indien. Vår yogalärare Lise-Lott Ljung har gedigen utbildning och erfarenhet inom olika yogagrenar. Hon hittar det rätta passet och nivån för just er medarbetargrupp. Yogans syfte är att återställa balansen mellan kropp och sinne genom fysiska övningar synkroniserat med andningen. Därigenom släpper spänningar som sitter i musklerna och kroppens system kan återhämta sig. Effekten är ett ökat välbefinnande och en reducerad stress.

Qigong på arbetsplatsen

Qigong är generellt sett en mjukare form av rörelser jämfört med yogan. Qigong har sitt ursprung ifrån Kina och syftar till att öka energiflödet i kroppen och på så sätt frigöra stagnerad kraft och potential. Qigong fungerar utmärkt utan att medarbetare behöver byta om till träningskläder eller ta en dusch efteråt. Qigong och Yoga har många likheter men ändå sina unika uttryck. Lise-Lott Ljung har djup erfarenhet inom båda disciplinerna och hittar formen som passar er grupp bäst. Regelbunden träning med Qigong leder till stärkt hälsa och ökad livsglädje. Vilket givetvis också innebär arbetsglädje.

Inspirationsföreläsning

Ett arbetslag som arbetar under högt tempo under en längre tid kan behöva ett avbrott för att hitta tillbaka till sin arbetsharmoni. Lise-Lott Ljung har mångårig erfarenhet inom WellBeing-branschen och ett framgångsrikt sätt att förmedla både träning, kunskap och inspiration. Områden som vi kan beröra är bland annat fysisk aktivitet, träningslära, självledarskap och mental träning. Allt beroende på era önskemål. Lise-Lott förmedlar sitt budskap på ett jordnära, tilltalande sätt och bjuder in gruppen till en trygg, bejakande och utvecklande stund. En inspirationsföreläsning kan också innehålla element av fysisk rörelse för gruppen.

Kontakta oss genom formuläret nedan om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa just er organisation.

  • *
  • *
  • *