Gruppschema

INBODY KROPPSMÄTNING

Nu erbjuder vi en avancerad InBody-kroppsmätning

Kroppssammansättningsmätning (InBody) används på ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt i huvudsak för mätning av mängden fettfri massa (i huvudsak muskelmassa), fettmassa samt skelettets bentäthet.

InBody används för professionellt bruk inom vården, geriatrik och forskning m.m.

Utöver detta får du även information om hur fördelningen av dessa parametrar ser ut i olika delar av kroppen. Om du har en ojämn fördelning av exempelvis din muskelmassa eller fettmassa kommer InBody att ge dig denna information. En god muskulär balans mellan de olika kroppsdelarna är viktigt för att minska risken för överbelastningsskador.

Att utvärdera sin nuvarande bentäthet är positivt för att kunna minska risken att drabbas av frakturer på grund av osteoporos (benskörhet).

Om benskörhet skulle indikeras kommer vi på HTA rekommendera dig att uppsöka vårdcentral eller läkare för vidare kontroll. Om benskörhet skulle konstateras av din vårdcentral eller läkare kan HTA sedan hjälpa dig minska risken att drabbas av frakturer, genom anpassad träning för utveckling av muskulär styrka och balans.

Vi på HTA har höga krav på tillförlitlighet och mätnoggrannhet. InBody uppfyller enligt oss båda dessa krav.

Till skillnad från många andra mätningar är InBody ett bra komplement för att utvärdera och ge en objektiv bild av din nuvarande fysiska hälsostatus, men även den förändring du gör över tid i relation till kost och träning.

Vi på HTA är välutbildade och har stor erfarenhet av både idrotts- och hälsotester. Efter att testet genomförts får du en noggrann analys av resultatet och vilken information som kan vara till nytta för just dig. Med denna mätning kan du styra din träning och ditt kostintag mot ett individuellt mål du satt upp.

Pris inklusive genomgång och analys: 495:-

Inbody kroppsmätning