Tester

Din framgång är vår målsättning!

För att kunna hjälpa dig på absolut bästa sätt, så måste vi veta så mycket som möjligt om dig.

Genom ett antal tester så kan vi kartlägga din fysiska form, vilka utmaningar du har, vilka möjligheter du har och vad vi ska fokusera på när vi bygger ditt träningsprogram. De flesta testerna som vi genomför ingår i Personlig Träning, endast testen ”Kroppsanalys” blir en extra kostnad.

Testerna kommer att genomföras i gymmet
Har du skador eller andra hinder så informera din PT

Vilka tester använder vi

Konditionstest – Här tar vi reda på hur din kondition är och därefter vet vi hur vi ska förbättra den.

Styrketest – Genom denna testen tar vi reda på hur stark du är i förhållande till din målsättning. Detta ligger som grund för att sen bygga program för att öka din styrka om så behövs.

Rörlighetstest – Vi använder oss av specifika rörelser som baseras på dina målsättningar för att se var du är vid testtillfället. Detta ligger då som grund för att bygga ditt rörlighetsprogram för att nå dina målsättningar.

Kroppsanalys – Denna testen genomförs med en INBODY test apparat. Här får vi reda på fettprocent, vatten i muskelceller, vatten utanför muskelceller, visceralt fett, muskelmassa, balansen i kroppsammansättningen mm. (denna testen ingår ej i Personlig Träning)

  • *
  • *
  • *

"För att veta vart du ska, måste du veta var du är. Vi testar för att mäta framgång”